BRITTANY: Potomci

Vrh C Ze Ztracené Zahrady se narodil 19. června 2011.

Otec: Int.Ch. Oliver  Deabei